Akkoord gemeente Ameland voor onderzoek

Het college van B&W van de gemeente Ameland vindt het van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar de toekomst van het basisonderwijs op West Ameland. Het college heeft besloten middelen beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van dat onderzoek door Cedin.

Hieronder vindt u de betreffende informatienota’s:

Informatienota 23 januari 2020

Informatienota 5 november 2019