Enquête (gesloten)

— De enquête is inmiddels gesloten —
Wilt u toch nog iets inbrengen? Stuur dan een mail naar: info@cedin.nl en zet bij het onderwerp van uw mail: “Onderzoek Ameland”

Inmiddels zijn alle informatieavonden geweest. Het is nu mogelijk voor alle ouders, verzorgers en andere belanghebbenden om een digitale enquête in te vullen.

Het gaat om een enquête waarmee wij uw mening vragen over het onderwijs op West-Ameland. 

Als eerste wordt een aantal vragen gesteld over de huidige situatie. Daarna volgt een aantal vragen over het eventueel samenvoegen van de scholen. Als laatste kunt u meedenken over de toekomst van het onderwijs op West-Ameland.

We stellen het zeer op prijs als u deelneemt.