Digitale enquête (uitgesteld)

Nadat de informatieavonden zijn geweest, houden we ook nog een digitale enquête.

Ouders, verzorgers en andere belanghebbenden kunnen daaraan deelnemen. Verdere informatie over de enquête en hoe u daaraan deel kunt nemen, komt binnenkort op deze website.

— Door het Corona-virus zijn de informatieavonden tot een nader te bepalen moment uitgesteld. De enquete houden we pas na afloop van deze bijeenkomsten. Dus is daarom ook uitgesteld. Lees hier meer. —