Het onderzoek

In Nederland kunnen alle kinderen naar school. Dat geldt ook voor kinderen op West Ameland, al heel lang. En dat moet ook nog heel lang zo blijven. Goed onderwijs moet er altijd zijn.

Er zijn nu op West Ameland drie scholen: OBS ’t Ienster in Ballum en CBS Koningin Wilhelminaschool en OBS De Schakel in Hollum. Om verschillende redenen is het verstandig vooruit te kijken of dat zo kan en moet blijven. Zaken die een rol spelen, zijn onder meer:

  • daling van het aantal leerlingen (en dus minder geld voor de scholen);
  • door krapte op de arbeidsmarkt een tekort aan leerkrachten;
  • gebouwen die ouder worden en veel onderhoud nodig hebben.

Op heel veel andere plaatsen in Nederland worden kleine scholen samengevoegd. Dat gebeurt om zo goed onderwijs in de toekomst veilig te stellen. De scholen op West Ameland zijn ook klein. Misschien is op termijn één nieuwe school beter en nodig. Daarover is door de directies en besturen van de scholen nagedacht. Ook de gemeente is erbij betrokken.
Er is niets besloten. Er moet eerst onderzoek worden gedaan. Maar als er een nieuwe school zou komen, dan zou het één school moeten zijn:

  • waar alle kinderen van West Ameland naar toe gaan;
  • waar door een sterk team goed onderwijs wordt geboden;
  • waar structureel aandacht is voor levensovertuigingen en de veelkleurigheid van de samenleving, waarin kinderen opgroeien en moeten leren functioneren;
  • waar ouders actief betrokken zijn bij de school, in rollen in het toezicht, in commissies en werkgroepen, in praktisch meedenken en meehelpen waar dat gewenst of nodig is;
  • waar oma’s en opa’s op het eiland van zeggen: “Was is dit mooi voor onze kleinkinderen!”

Of er één nieuwe school zou moeten komen, is een moeilijke afweging. Er zijn veel mensen bij betrokken: de leerlingen, de directeuren en leerkrachten, de ouders, de gemeente.
Om een goed besluit te nemen over de toekomst van het basisonderwijs op West Ameland komt er een onderzoek.

  • Er worden bijeenkomsten gepland waarin de betrokkenen informatie krijgen. Er wordt gelegenheid gegeven om met elkaar over de keuzes te spreken en reacties naar voren te brengen.
  • Er wordt een enquête gehouden met vragen over de huidige en toekomstige keuzes voor het basisonderwijs.

Op grond van de informatie die het onderzoek oplevert, zal de stuurgroep adviezen formuleren. Die adviezen gaan naar de besturen van de scholen en naar het College van B&W. Deze partijen nemen een besluit op basis van de adviezen.

We stellen het op prijs uw mening te horen en nodigen u uit aan dat onderzoek deel te nemen.