Huis-aan-huis mededeling gemeente Ameland

In de huis-aan-huis verspreide mededelingen van de gemeente Ameland stond de volgende mededeling:

Onderzoek toekomst basisonderwijs op West Ameland

In Nederland kunnen alle kinderen naar school. Dat geldt ook voor kinderen op West Ameland, al heel lang. En dat moet ook zo blijven.

Goed onderwijs moet er altijd zijn.
Er zijn nu op West Ameland drie scholen: OBS ’t Ienster in Ballum en CBS Koningin Wilhelminaschool en OBS De Schakel in Hollum. De scholen zijn klein. Op heel veel andere plaatsen in Nederland worden kleine scholen samengevoegd. Doel is goed onderwijs te waarborgen.

Is samenvoeging van de drie scholen op West Ameland beter en nodig? Daarover denken de directies en besturen van de scholen na. Ook de gemeente is erbij betrokken. Er is niets besloten. Eerst wordt er onderzoek gedaan. Aan dat onderzoek kunt u als u wilt en belanghebbende bent, deelnemen.

Alle beschikbare informatie over het onderzoek vindt u op de website: www.onderzoekameland.nl.