Uitkomsten enquête

In het onderzoek naar de toekomst van het basisonderwijs op West-Ameland is in oktober / november een enquête uitgevoerd. Daaraan hebben bijna tweehonderd personen deelgenomen. De antwoorden op de vragen van de enquête zijn uitgewerkt in een rapport. Dat rapport is aan de stuurgroep verzonden. De stuurgroep heeft besloten het rapport openbaar te maken. U vindt het rapport hieronder: